Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Üst Yönetim; kuruluşun politikalarını tanımlamış ve sürekliliğini sağlamaktadır. 


Granitaş kuvars yüzeylerin tasarımı ve üretimi faaliyetlerini entegre yönetim sistemi standartlarına uygun şekilde sürdürürken bu doğrultuda aşağıdaki hususları dikkate alarak ilerlemeyi firma politikası olarak benimser ve 


 • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri ile memnuniyetini en üst seviyede karşılayan çözüm odaklı bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmayı,


 • Risk ve Fırsatları analiz ederek oluşabilecek sorunları ve faydalanılabilecek olanakları tespit edebilmeyi,


 • Yönetim sistemlerinin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,


 • Yasal şartlar ve diğer şartları yerine getirmeyi, yasal mevzuatlara uymayı,


 • İlgili yönetim sistemleri kapsamında hedeflerin belirlenmesi için bir çerçeve oluşturmayı,


 • Faaliyetlerini yerine getirirken işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını; tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için çalışma yapılmasını sağlamayı,


 • Acil durum planları yapmayı, bu planları komşu kuruluş, yasal makamlarla ve yetkililer ile paylaşmayı,


 • Çalışanlarını ve tedarikçilerini Entegre Yönetim Sistemi performansının sürekli iyileşmesini sağlamaya yönelik, ilgili mevzuatlar hakkında bilgilendirmeyi, gelişmeleri inceleyip aktarmayı, entegre yönetim sistemi bilincine sahip kişiler haline gelmeleri için eğitime önem vererek farkındalığının ve bilincin oluşturulmasını sağlamayı,


 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken Kişisel Verileri yasal şartlara uygun şekilde muhafaza etmeyi,


 • Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için çalışmalar yapmayı,


 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,


 • Çalışanların, tedarikçilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,


 •  İşyeri Güvenlik, İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum, hareket ve olası kaza risklerini, risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,


 • Her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, 


 • Faaliyetlerinde ve yönetim sistemlerini uygulama konusunda sürekli iyileştirme yapacak yöntemler bulmayı taahhüt eder.
Contact Us